Mandag
Tir.-fre.
 
Weekend*
8 - 19
8 - 17
 
9 - 16 m. få undtagelser
Tlf. 45 86 15 80
Ved dyrlæge Carsten Holm Petersen

Nyhedsbrev primo 2018

Primo 2018

Kære klient.

Atter et år er gået på vores lille klinik. Vi har sat nogle spændende ting i gang, som vi glæder os til at forfølge i det kommende år. Focus for 2018, udover at levere en endnu bedre service end hidtil, ligger på weekendåbent og endnu bedre tandbehandlinger.

For at få alt dette til at gå op er det en stor glæde, at vi nu er blevet et komplet team. ”Limen” som vi manglede i form af en rutineret veterinærsygeplejerske er fundet i form af Amber Quick. Amber kommer med 15 års erfaring og fra en stilling som personaleleder på Dyrehospitalet i København, men trængte til at komme tilbage til arbejdet med dyrene og deres ejere igen. Samtidig har Amber et ønske om at blive fagveterinærsygeplejerske indenfor tænder – en overbygning som påbegyndes i februar i år. Amber vil så sammen med Kristina, der tager på første del af en europæisk specialiseringsrække indenfor tænder til marts, få opgraderet vores tandbehandlinger til ”state of the art” så vi er sikre på, at der ikke er nogen af vores små kære dyr, der går rundt med unødige smerter. Dette kræver bl.a. også tandrøntgen, så vi også kan se hvad der foregår under overfladen. Et sådan røntgenapparat ventes at være på plads i løbet af foråret. Husk at du/I altid er velkomne til at kigge ind på klinikken og få vurderet tandstatus på jeres dyr – det koster ikke noget.

Vores weekend-åbent har allerede fra sin spæde start i oktober været til glæde for mange, som har sparet en tur udenbys – og i øvrigt også en del på økonomien, idet vi kører med lavere vagttillægs takster end andre steder. Vi har haft både rutinebesøg for nogle som har travlt i hverdagen, men også store operationer og akut nødvendige behandlinger af lidelser som ville have udviklet sig kraftigt, hvis det havde ventet nogle dage. Weekenderne passes i regelen af Carsten selv, så der er stor erfaring med skadestuearbejde til rådighed. Vi holder i 1. halvår åbent alle dage i ugen kun med undtagelserne 1. april (påskedag), samt pinsedagene 19., 20. og 21 maj. Som altid når noget nyt startes op skal budskabet lige brede sig, og det må I meget gerne hjælpe til med ved at dele det blandt hunde- og kattevennerne, for alle er velkomne – også patienter der ikke har mødt os før – vi giver besked til egen dyrlæge efterfølgende.

Vores laboratorium blev kraftigt opgraderet i slutningen af sidste år – det betyder meget større muligheder for egne prøver med hurtige svar ved mere akutte lidelser, hvor præcis behandling afhænger af nøjagtige målinger på blod og/eller urin – et yderst vigtig redskab i hverdagen, men især også i weekender, hvor prøvesvar sendt ud af huset har lange svartider.

Når alt dette summeres op føler vi os selv som værende så tæt på et mini-dyrehospital, som vi kan komme indenfor de nuværende rammer – vi kan stort set behandle alt alle dage i ugen. Det eneste vi mangler er indlæggelsesmuligheder, men ambulante behandlinger i dagtiden og kærlig pleje hjemme aften og nat kan i langt de fleste tilfælde faktisk være bedre. Fordelen ved en mindre klinik er også, at arbejdsgangene er korte og stort set hele personalet vil være opdateret på alle patienter, hvilket giver god tryghed.

Vi er fortsat ved at samle e-mail adresser sammen så fremtidige remindere kan tilgå jer af denne vej – arbejdet er lige ved at være færdigt og herefter må vi i gang med at opgradere computersystemet så dette kommer til at fungere gnidningsløst. Vi oplever i øvrigt også at mange nedlægger deres fastnettelefon, og eftersom det er jeres telefonnummer, vi bruger som journalindgang, er det også en god ide at få dette opgraderet til de sidste nye oplysninger, så vi hurtigst muligt kan finde jer i systemet uden misforståelser.

 

Mange hilsener fra dine dyrlæger Kristina og Carsten samt resten af personalet Senest opdateret 16.01.2018 11:54 af CHP