Mandag
Tir.-fre.
 
Weekend*
8 - 19
8 - 17
 
9 - 16 m. få undtagelser
Tlf. 45 86 15 80
Ved dyrlæge Carsten Holm Petersen

Rejse med hund og kat

Hvad skal du huske på, når du rejser udenlands med din hund eller kat?

Generelt

At rejse udenlands med sin hund og kat handler normalt om at man opretholder en god vaccinationsstatus mod hundegalskab (rabies), som er en lidelse der kan smitte til alle varmblodede dyr. Dog sker der det, at efterhånden som verden bliver mere globaliseret og grænser åbner sig, så kommer der også flere og mere nuancerede regler såfremt man ønsker at medbringe sit dyr til fjernere destinationer. Regler som man bør sætte sig ind i i god tid inden afrejsen, idet visse lande kan have endog meget vidtgående krav.

I "gamle dage" det vil sige før årtusindeskiftet udsendte Veterinærdirektoratet hvert år en stak vejledninger for rejse til langt de fleste lande. Den tid er forbi nu. Den blev afløst af hvad der kan søges på internettet - her findes der mange oplysninger på hjemmesiden www.fvst.dk. Dog kræves der fra ca. primo 2012 en større del af selvsøgning hvis rejsen går ud over EU's grænser, måske i erkendelsen af at præcise oplysninger kan være meget arbejdskrævende at holde
opdateret.

Helt basalt handler rejseregler om de enkelte landes forebyggelse mod lidelser, som ikke forekommer i det pågældende land. Således er isolerede ø-samfund som Storbritannien og New Zealand meget restriktive med deres indførselsregler. Fra 1/1-2012 er der dog sket en væsentlig opblødning indenfor EU, som Storbritannien også har måttet indgå i. Efter Brexit i 2016 skal vi nok igen være mere opmærksomme på eventuelle opstramninger.

Den væsentligste forebyggelsesparameter er rabiesvaccination, hvorfor alle dyr som skal rejse over en landegrænse skal være rabiesvaccineret - dette gælder også for rejse indenfor EU.

Hvis vi deler det skematisk op skal man HUSKE følgende:

Indenfor EU

Rabiesvaccination.
Vi har i løbet af det seneste år fået nye vacciner som gør at rabiesvaccination uanset dyrets alder holder i 3 år. Første mulige vaccinationsdag for at vaccinen er gyldig er 84 dage - altså præcis 12 uger. Den først givne rabiesvaccination skal være min. 21 dage gammel før rejse må foretages. I de nye pas skal første gyldighedsdato indskrives.

Pas til kæledyr. Heri stemples og underskrives for vaccinationer og evt. anden krævet behandling. Pas er obligatorisk ved rejse med dyr udenfor landets grænser. Vaccinationsattester er ikke gyldige.

Evt. ormekur. Visse lande kræver fortsat at der gives en ormekur indeholdende stoffet Praziquantel til drab af bændelorm. Ormekuren gives væsentligst for at forhindre udbredelsen af dværgbændelorm. Disse lande er Finland, Nordirland og Irland samt Malta. Ormekuren skal gives 24-120 timer inden den planlagte indrejse til landet. Dværgbændelormen er meget udbredt i Mellem- og Sydeuropa. Ved rejse til disse områder kan det være en rigtig god ide at medbringe en ormekur som dyret behandles med inden hjemrejsen for at forhindre yderligere spredning af dværgbændelorm i Danmark.

Europæiske lande som ikke er medlem af EU

Der er tale om Schweiz og Norge

Schweiz: Der anbefales rabiesvaccination årligt uanset dyrets alder. Ingen krav om ormekur.

Norge: Ormekur skal gives 24-120 timer før planlagt indrejse og skal gentages senest 7 dage efter indrejse hos en norsk dyrlæge.

Storbrittanien: Ormekur skal gives 24-120 timer før planlagt indrejse.

Lande udenfor EU

Her kan der være meget varierende krav og det anbefales at kontakte det pågældende lands veterinærmyndigheder, alternativt den danske repræsentation i landet - ambassade eller generalkonsulat. Siden der kan kræves både importtilladelse og diverse tests for sygdomme er det en rigtig god ide at komme i gang i god tid. Vi har på klinikken været med til at sende dyr til både New Zealand og Argentina og for at prøver og papirer kunne samles i tide krævede især transporten til New Zealand over 4 måneder i forberedelsestid.

Der er links på fødevarestyrelsens hjemmeside www.fvst.dk til diverse danske repræsentationer i udlandet og også til mange landes repræsentationer i Danmark.

Senest opdateret 25.01.2017 16:27 af CHP